Великобурлуцька районна рада
Харківської області

Символіка

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Х сесія ХХШ  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  7 квітня  2000 року

Про затвердження герба

Великобурлуцького району

 

           На підставі ст.ст.22, 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити герб Великобурлуцького району ( додаток 1).
 2. Затвердити Положення  „Про герб Великобурлуцького району” (додаток 2).
 3. Виконавчому апарату районної ради організувати виготовлення еталонного зразка герба Великобурлуцького району до 1 липня  2000 року.

4. Доручити голові районної ради надавати  дозвіл на використання    герба району та інформувати про виконання цього доручення районну раду.

 1. Контроль за виконанням рішення районної ради покласти на голову районної ради Купіна В.М.

 

 

 

                             Голова районної ради                                 В.КУПІН

 

 

                                                                                                   Додаток 1

                                                                             до рішення Х сесії районної  ради  

                                                                             ХХШ скликання

                                                                             від  7 квітня  2000 року

 

 

Г Е Р Б

Великобурлуцького   району

 

 

 

       Керуючий справами

       районної ради                                                      О.КРАВЧЕНКО

 

 

Додаток 2

до рішення Х сесії районної  ради  

 ХХШ скликання

від 7 квітня  2000 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про герб Великобурлуцького району

Герб – це символ, офіційна емблема району, в якому відображаються його історія, особливості, традиції та задіяні елементи державності і основних напрямів господарської діяльності.

 1. Герб району являє собою геральдичний щит /чотирикутний, загострений до низу/. На полі щита кольорів державного прапора зображені стоячі напроти один одного на фоні частини земної кулі (що вказує про занесення їх до Червоної Книги) дві реліктові тварини – байбаки, які, що незаперечно доведено, вперше прижилися в нашому районі і зараз розповсюджені уже в ряді регіонів України та країн СНД.

Обов’язкова атрибутика герба району – герб області, який в пропорції 1:3 компактно розміщено в верхній частині герба району.

Пропорції самого герба району – висота до ширини 8:7, заокруглені частини герба являють собою 1/4 кола з радіусом окружності рівним 1/8 висоти герба.

Обрамлення герба району (колоски, початки кукурудзи, соняшник) підкреслює головне направлення господарської діяльності – сільськогосподарське виробництво. Дубове листя свідчить про багатство природи краю, наявність значної кількості лісів та інших зелених насаджень.

В колі соняшника зображено надпис – Великий Бурлук.

 1. Еталонний зразок герба району зберігається в кабінеті голови районної ради в будинку районної ради.
 2. Герб району  може:

          -  розміщуватися на будинку та в приміщення районної ради та районної державної адміністрації;

- зображатися на бланках ділових паперів районної ради та районної державної адміністрації.

 5. Герб району може розташовуватися на архітектурних спорудах й використовуватися в святкових оформленнях, при проведенні масових заходів, при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції.

 6. Використання зображення герба здійснюється за умови отримання  дозволу, який видається головою районної ради. У дозволі визначається комерційна або некомерційна мета використання зображення прапора. У разі визначення мети як комерційної сплачується збір за використання місцевої символіки у розмірі , визначеному районною радою.

7. Контроль за виконанням цього Положення покласти на голову  районної ради.

                   Керуючий справами

                    районної ради                                                    О.КРАВЧЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХШ сесія ХХIV скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  21 січня  2004 року

 

Про  затвердження прапору

Великобурлуцького   району

 

           На підставі ст.ст.22, 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити прапор Великобурлуцького району ( додаток 1).
 2. Затвердити Положення  „Про прапор Великобурлуцького району” (додаток 2).
 3. Виконавчому апарату районної ради організувати виготовлення еталонного зразка прапора Великобурлуцького району до 1 лютого 2004 року.

4. Доручити голові районної ради надавати  дозвіл на використання  прапору району.

 1. Контроль за виконанням рішення районної ради покласти на постійну комісію районної ради мандатну, депутатської діяльності і етики      (Кошовий В.М.).

 

            Голова районної ради                                                 В.КУПІН

 

 

                                                                                              Додаток 1

                                                                             до рішення ХШ сесії районної  ради  

                                                                            ХХ1У скликання

                                                                            від  21 січня  2004 року

 

 

 

 

П Р А П О Р

Великобурлуцького   району

 

 

       Керуючий справами

       районної ради                                                      О.КРАВЧЕНКО

 

                                                                               Додаток 2

                                                                  до рішення ХШ сесії районної  ради  

                                                                 ХХ1У скликання

                                                                 від 21 січня  2004 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про прапор Великобурлуцького району

 1. Прапор Великобурлуцького району є символом, що відображає історію й традиції району.
 2. Прапор району являє собою прямокутне полотнище (відношення ширини до довжини 2 : 3 ) малинового кольору із зображенням в центральній частині герба району. Висота гербового щита дорівнює ½ ширини прапора. 
 3. Еталонний зразок прапора зберігається в кабінеті голови районної ради в будинку районної ради.
 4. Прапор району  встановлюється:

               -  в сесійній залі районної ради на період проведення сесії.

          5.  Прапор району може підніматися:

на будинку районної ради, закладів, організацій і установ разом з державним прапором України в дні святкування державних і місцевих свят, прийомі делегацій, на спортивних змаганнях. Зображення прапора району може бути використане при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції.   

 6.  Використання зображення прапора здійснюється з умови отримання   дозволу, який видається головою районної ради. У дозволі  визначається комерційна або некомерційна мета використання зображення прапора. У разі визначення мети як комерційної заявник зобов’язується сплачувати збір за використання місцевої символіки у розмірі , визначеною районною радою

     7. Контроль за виконанням цього Положення покласти на голову     районної ради.

 

 

 

                   Керуючий справами

                    районної ради                                                    О.КРАВЧЕНКО