Великобурлуцька районна рада
Харківської області

Рішення Куп'янської районної ради Харківської області від 23 грудня 2020 року № 15-VII "Про реорганізацію Великобурлуцької районної ради Харківської області шляхом приєднання до Куп'янської районної ради Харківської області"

Переглядів: 113

 

 

Куп’янська районна рада

Харківської області

 

ІІ сесія VIIІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

23  грудня 2020 р.                                                                                                       №  15 - VIIІ

 

Про реорганізацію

Великобурлуцької районної ради

Харківської області шляхом приєднання

до Куп’янської районної ради

Харківської області

 

Відповідно до Закону України від 17.11.2020 р. № 1009-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Господарського кодексу України, статей 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», керуючись статтями 43, 60, пунктом 6-2 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Реорганізувати юридичну особу – Великобурлуцьку районну раду Харківської області (ЄДПОУ 25862412) шляхом приєднання до Куп’янської районної ради Харківської області (ЄДПОУ 21225571).

2. Визнати Куп’янську районну раду Харківської області з дня набуття нею повноважень правонаступником всього майна, прав та обов’язків Великобурлуцької районної ради Харківської області.

3. Утворити Комісію з реорганізації юридичної особи – Великобурлуцької районної ради Харківської області (далі – Комісія з реорганізації та затвердити її персональний склад (додається).

4. Комісії з реорганізації у встановленому законодавством порядку:

4.1. Здійснити заходи, пов’язані з реорганізацією юридичної особи – Великобурлуцької районної ради Харківської області, шляхом приєднання до Куп’янської районної ради Харківської області.

4.2. Здійснити заходи щодо попередження працівників Великобурлуцької районної ради Харківської області про реорганізацію юридичної особи – Великобурлуцької районної ради Харківської області шляхом приєднання до Куп’янської районної ради Харківської області з урахуванням вимог чинного законодавства.

4.3. Провести інвентаризацію:

- активів та зобов’язань Великобурлуцької районної ради Харківської області перед складанням річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року;

- поточних документів, що нагромадилися під час діяльності Великобурлуцької районної ради Харківської області станом на 31 грудня 2020 року.

4.4. За результатами проведеної роботи скласти передавальний акт та надати його на затвердження до Куп’янської районної ради Харківської області.

5. Голові Куп’янської районної ради Харківської області, голові Комісії Коваленку Ігорю Миколайовичу протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює реєстрацію.

6. Голові Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку:

- закриття рахунків Великобурлуцької районної ради Харківської області у органах державного казначейства та банках;

- подання фінансової звітності Великобурлуцької районної ради Харківської області за 2020 рік, а у разі необхідності – і за відповідний період 2021 року;

- державну реєстрацію припинення Великобурлуцької районної ради Харківської області, ЄДРПОУ 25862412;

- державну реєстрацію змін до відомостей про Куп’янську районну раду Харківської області, ЄДРПОУ 21225571.

7. Визначити особою, відповідальною за приймання-передачу до архівних установ документів, що нагромадилися під час діяльності Великобурлуцької районної ради Харківської області, керуючу справами виконавчого апарату Великобурлуцької районної ради Харківської області Терещенко Олену Вікторівну.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію з питань соціального та економічного розвитку та спільної власності територіальних громад (Олександра ГАРБУЗОВА).

 

 

 

 

Голова районної ради                                           Ігор КОВАЛЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ____ сесії

районної ради VІІІ скликання

__________________ №_____

 

 

СКЛАД

Комісії з реорганізації юридичної особи –

Великобурлуцької районної ради Харківської області шляхом приєднання до Куп’янської районної ради Харківської області

 

Коваленко Ігор Миколайович

-

голова Куп’янської районної ради Харківської області, голова комісії з реорганізації (реєстраційний номер облікової картки платника податків –).

Члени комісії:

Терещенко Олена Вікторівна

-

Керуюча справами виконавчого апарату Великобурлуцької районної ради Харківської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків –)

Анікєєва Юлія Анатоліївна

-

начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер виконавчого апарату Великобурлуцької районної ради Харківської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків –)

Рєпін Володимир Анатолійович

-

начальник фінансового управління Великобурлуцької районної державної адміністрації (реєстраційний номер облікової картки платника податків -)

 

 

 

 

 

Заступник голови

районної ради                                                           Геннадій КІВШАР

 

 

 « повернутися до списку новин