Великобурлуцька районна рада
Харківської області

Оприлюднено Положення про платні послуги, які надаються КНП "Великобурлуцька ЦРЛ"

Переглядів: 1141

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХL сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

    

від  18 вересня  2020 року                                                         №  1055 - VІІ

 

Про затвердження Положення про платні послуги,
які надаються КНП «Великобурлуцька ЦРЛ»

 

 З метою підвищення ефективної роботи КНП «Великобурлуцька ЦРЛ», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996   № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами),  враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, шляхів зв’язку та підприємництва і з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про платні послуги, які надаються Комунальним некомерційним підприємством «Великобурлуцька центральна районна лікарня» Великобурлуцької районної ради Харківської області (додається).

2. Керівнику КНП «Великобурлуцька  ЦРЛ» Наталії Воловик   забезпечити організацію надання платних послуг відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Виконавчому апарату Великобурлуцької районної ради забезпечити оприлюднення даного рішення.

4 Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради: з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, шляхів зв’язку та підприємництва (Володимир Посохов) та з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення (Олександр Ворошилов).

 

Голова районної ради                                                     Олександра ЖИЛІНА      

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 18 вересня  2020 року № 1055-VIІ

               (ХL сесія VІІ скликання)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про платні послуги, які надаються
  Комунальним некомерційним підприємством «Великобурлуцька центральна районна лікарня» Великобурлуцької районної ради Харківської області

 

1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблено відповідно до Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами).

1.2. Положення пропонує створення та введення нових форм організації роботи медичної допомоги населенню з метою економного використання бюджетних асигнувань в умовах дефіциту фінансування та зберігання об’ємів надання медичної допомоги населенню на належному рівні.

2. Порядок надання платних послуг населенню

2.1. Платні послуги, які надаються Комунальним некомерційним підприємством «Великобурлуцька центральна районна лікарня» Великобурлуцької районної ради Харківської області (надалі – КНП «Великобурлуцька ЦРЛ», регламентовані наступними наказами:

Дозвільна система:

Порядок видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи, затверджений наказом МОЗ від 20.10.1999  № 252 (зі змінами);

Керування автотранспортом:

наказ МОЗ та МВС «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» від 31.01.2013 № 65/80 (зі змінами);

Профілактичні медичні огляди:

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007  № 246 зі змінами);

Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництва і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджені наказом МОЗ від 23.07.2002 № 280 (у редакції наказу МОЗ від 21.02.2013 № 150);

 Психіатричні медичні огляди:

- на підставі Постанови КМУ України від 27.09.2000 №1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих» (зі змінами);

      Наркологічні  медичні огляди:

- на підставі Постанови КМУ України від 06.11.1997 №1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд  і порядок його проведення» (зі змінами).

 Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковим відділенням, кабінетами закладів охорони здоров’я. Протезування, в тому числі зубне.

- На підставі наказів МОЗ про госпрозрахункові відділення.

 

2.2. КНП «Великобурлуцька ЦРЛ»  надає платні послуги згідно до Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами):

2.2.1. Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів для отримання посвідчення водія транспортного засобу (отримання свідоцтва);

2.2.2. Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи;

2.2.3. Медичний огляд працівників певних категорій, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці;

2.2.4. Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництва та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб:

2.2.4.1. Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників  підприємств усіх форм власності - проведення лабораторно-діагностичних досліджень крові на сифіліс (РМП);

2.2.4.2. Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників підприємств усіх форм власності - проведення лабораторно-діагностичних досліджень - мазок на гонорею;

2.2.4.3. Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників підприємств усіх форм власності - проведення лабораторно-діагностичних досліджень на бацилоносійство;

2.2.4.4. Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників підприємств усіх форм власності - проведення лабораторно-діагностичних досліджень на стафілокок;

2.2.4.5. Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників підприємств усіх форм власності - проведення аналізу на яйцеглист;

2.2.4.6. Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників підприємств усіх форм власності - проведення аналізу на ентеробіоз;

2.2.5. Медичне обслуговування за договорами з суб’єктами господарювання, страховими організаціями.

2.3. Медичні послуги, вказані у п. 2.2, надаються на підставі калькуляцій, затверджених у прейскуранті (окрім ІВВ, УВВ, інвалідів    1 групи, інвалідів дитинства).

2.4. Структурні підрозділи КНП «Великобурлуцька ЦРЛ»  повинні забезпечувати населення безкоштовною, доступною та достовірною інформацією про порядок надання платних медичних послуг та їх тарифів.

2.5. Контроль за організацією та якістю надання медичних послуг населенню, а також за правильністю застосування тарифів на платні послуги здійснюють керівники, відповідальні за контрольні функції.

3. Організація платних послуг та

контроль за виконанням вимог щодо їх якості

3.1. Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів для отримання посвідчення водія транспортних засобів (отримання свідоцтва):

3.1.1. Медичне освідоцтво водіїв і кандидатів у водії проводиться з метою виявлення можливості їх допуску до керування автотранспортними засобами різних категорій залежно від стану здоров’я;

3.1.2. Медична комісія по медичному огляду громадян при поліклінічному підрозділі КНП «Великобурлуцька ЦРЛ»  утворюється наказом по поліклініці з персональним погодженням лікарів-спеціалістів у наступному обов’язковому складі: лікар-терапевт, лікар-хірург, лікар-невропатолог, лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог. Головою комісії назначається один із лікарів комісії. У склад медичної комісії також входить реєстратор медичний, сестра медична та молодша медична сестра;

3.1.3. Особи, які проходять медичне освідоцтво, зобов’язані попередньо внести відповідну суму в касу установ банку;

3.1.4. Грошові надходження за медичне освідоцтво зараховуються на поточний рахунок КНП «Великобурлуцька ЦРЛ»  як кошти спеціального фонду та витрачаються відповідно до затвердженого кошторису:

1) на оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням платних послуг;

2) на погашення заборгованості установи за бюджетними зобов’язаннями за спеціальним і загальним фондами кошторису;

3) на проведення заходів, пов’язаних з виконанням бюджетною установою основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду;

4) на фонд матеріального стимулювання медичних працівників, які надають платні послуги;

3.1.5. Плановий рівень рентабельності на цю послугу передбачається у розмірі до 25 % з метою розвитку матеріально-технічної бази поліклініки;

3.1.6. За якість проведення медичних оглядів несе відповідальність голова медичної комісії. Контроль роботи цієї комісії забезпечує директор КНП «Великобурлуцька ЦРЛ».

3.2. Медичний огляд громадян для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи:

3.2.1. Медичне освідоцтво громадян для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи проводиться лікувально-консультативною комісією з метою виявлення наявності або відсутності протипоказань для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи;

3.2.2. Лікувально-консультативна комісія при поліклінічному підрозділі КНП «Великобурлуцька ЦРЛ»  створюється наказом по поліклініці з персональним затвердженням лікарів-спеціалістів у наступному обов’язковому складі: голова комісії — лікар-терапевт, лікар-невропатолог, лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог. До складу медичної комісії також входить сестра медична, реєстратор медичний та молодша медична сестра;

3.2.3. Особи, які проходять медичне освідоцтво, зобов’язані попередньо внести відповідну суму в касу установ банку;

3.2.4. Грошові надходження за медичне освідоцтво зараховуються на поточний рахунок КНП «Великобурлуцька ЦРЛ»  як кошти спеціального фонду та витрачаються відповідно до затвердженого кошторису:

1) на оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг;

2) на погашення заборгованості установи за бюджетними зобов’язаннями за спеціальним і загальним фондами кошторису;

3) на проведення заходів, пов’язаних з виконанням бюджетною установою основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду;

4) на фонд матеріального стимулювання медичних працівників, які надають платні послуги;

3.2.5. Плановий рівень рентабельності на цю послугу передбачається у розмірі до 25 % з метою розвитку матеріально-технічної бази поліклініки;

3.2.6. За якість проведення медичних оглядів несе відповідальність голова медичної комісії. Контроль роботи цієї комісії забезпечує директор КНП «Великобурлуцька ЦРЛ» .

3.3. Медичний огляд працівників, зайнятих на важких роботах, роботах, пов’язаних із шкідливими і небезпечними умовами праці (у т. ч. первинний та періодичний медогляди):

3.3.1. Профілактичний медичний огляд співробітників відповідних категорій проводиться з метою встановлення фізичної та психологічної здатності осіб до робіт, пов’язаних з важкими і шкідливими умовами праці;

3.3.2. Організацію та проведення медичних оглядів забезпечує керівник підприємства, організації незалежно від форм власності і видів діяльності;

3.3.3. Щорічно лікувальний заклад видає наказ про створення медичної комісії для проведення медоглядів, встановлює місце проведення, час, перелік спеціалістів-лікарів, розробляє та узгоджує з замовниками план-графік проведення медичних оглядів;

3.3.4. Відповідно до медичних показників до медичного огляду залучаються й інші фахівці (онколог, уролог, ендокринолог, пульмонолог, інфекціоніст);

3.3.5. Замовник визначає контингент осіб, які зобов’язані проходити медичний огляд, виділяє асигнування на організацію медичного огляду, видає наказ на проведення медоглядів у термін, узгоджений з лікувальним закладом, та здійснює контроль за строком їх проведення;

3.3.6. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, а також форма медичного висновку містяться в наказі МОЗ від 21.05.2007 № 246 (зі змінами);

3.3.7. Грошові надходження зараховуються на поточний рахунок КНП «Великобурлуцька ЦРЛ»  як кошти спеціального фонду та витрачаються відповідно до затвердженого кошторису:

1) на оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг;

2) на погашення заборгованості установи за бюджетними зобов’язаннями за спеціальним і загальним фондами кошторису;

3) на проведення заходів, пов’язаних з виконанням бюджетною установою основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду;

4) на фонд матеріального стимулювання медичних працівників, які надають платні послуги;

3.3.8. Плановий рівень рентабельності на цю послугу передбачається у розмірі до 25 % з метою розвитку матеріально-технічної бази поліклініки.

3.4. Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб:

3.4.1. Ці профілактичні медичні огляди проходять співробітники медичних закладів, робітники торгівлі та харчових галузей промисловості, а також співробітники дошкільних і шкільних закладів усіх форм власності. Головна мета профілактичного огляду: перевірка стану здоров’я з метою запобігання поширенню інфекційних та паразитних хвороб серед населення;

3.4.2. Цей профілактичний медичний огляд також проходять декретовані групи населення з метою виявлення венерологічних захворювань;

3.4.3. Профілактичний медичний огляд проводиться в КНП «Великобурлуцька ЦРЛ» при дотриманні певних вимог, а саме:

- наявність необхідних кваліфікованих лікарів-спеціалістів (дерматовенерологів);

- наявність відповідного приміщення, обладнання, інструменту, а також наявність лабораторій, що забезпечують повну можливість дослідження на венерологічні захворювання;

3.4.4. За результатами профілактичного медичного огляду проводиться оформлення особистих медичних книжок ф. № 1-ОМК відповідно до наказу МОЗ від 21.02.2013  № 150 (зі змінами) із зазначенням дати огляду, дозволу на роботу на указаний термін. При виявленні наявності захворювання громадянин направляється на лікування в лікувально-профілактичний заклад за місцем проживання;

3.4.5. Адміністрація підприємства, співробітники якого зобов’язані пройти медогляд, щорічно укладає угоду з лікувальним закладом, у встановлений термін надає списки робітників на проходження медогляду та перераховує грошові кошти на спеціальний рахунок лікувального закладу;

3.4.6. Профілактичний медичний огляд здійснюють спеціалісти  КНП «Великобурлуцька ЦРЛ». Прийом здійснюється щоденно згідно з графіком роботи поліклініки;

3.4.7. Оплата за медичні послуги здійснюється безпосередньо в касу закладу або через відділення банку у встановленому порядку з дотриманням порядку ведення касових операцій. Використання грошових надходжень можливе після їх зарахування на спеціальний рахунок закладу за статтями видатків, затвердженими у кошторисі;

3.4.8. Грошові надходження зараховуються на поточний рахунок КНП «Великобурлуцька ЦРЛ»  як кошти спеціального фонду та витрачаються відповідно до затвердженого кошторису:

1) на оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням платних послуг;

2) на погашення заборгованості установи за бюджетними зобов’язаннями за спеціальним і загальним фондами кошторису;

3) на проведення заходів, пов’язаних з виконанням бюджетною установою основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду;

4) на фонд матеріального стимулювання медичних працівників, які надають платні послуги;

3.4.9. Працівники дитячих дошкільних, шкільних, позашкільних закладів району, співробітники лікувальних закладів району, співробітники територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, мешканці району, які оформлюють ф. № 1-ОМК на роботу в бюджетні установи району (за наявності направлення), проходять медичний огляд безкоштовно;

3.4.10. Плановий рівень рентабельності на медичну послугу — медогляд працівників підприємств та організацій харчових галузей промисловості, співробітників дошкільних і шкільних закладів усіх форм власності передбачається у розмірі до 25 %, на проведення досліджень крові на сифіліс (РМП), досліджень мазка на гонорею, бактеріологічних досліджень на бацилоносійство та стафілокок, аналізів калу на яйцеглист та ентеробіоз — у розмірі до 25 % з метою розвитку матеріально-технічної бази поліклініки.

3.5. Діагностика, профілактика та лікування хворих методом народної і нетрадиційної медицини.

3.5.1. Кабінети народної і нетрадиційної медицини розташовані в   стаціонарному та поліклінічному підрозділах КНП «Великобурлуцька ЦРЛ»;

3.5.2. Лікар застосовує методи народної та нетрадиційної медицини з профілактики, діагностики та лікування хворих. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Проводить консультації з питань мануальної терапії, біоенергетики. Веде лікарську документацію. Планує роботу та проводить аналіз її результатів;

3.5.3. Щорічно лікувальний заклад видає наказ про організацію і проведення діагностики, профілактики та лікування хворих у кабінетах лікарів з народної і нетрадиційної медицини, затверджує медичний персонал, встановлює місце та час проведення;

3.5.4. Особи, які проходять діагностику, профілактику та лікування у лікаря з народної і нетрадиційної медицини, зобов’язані попередньо внести відповідну суму в касу лікувального закладу або в касу установ банку;

3.5.5. Грошові надходження за медичні послуги зараховуються на поточний рахунок КНП «Великобурлуцька ЦРЛ» як кошти спеціального фонду та витрачаються відповідно до затвердженого кошторису:

1) на оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг;

2) на погашення заборгованості установи за бюджетними зобов’язаннями за спеціальним і загальним фондами кошторису;

3) на проведення заходів, пов’язаних з виконанням бюджетною установою основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду;

4) на фонд матеріального стимулювання медичних працівників, які надають платні послуги;

3.5.6. Плановий рівень рентабельності на цю послугу передбачається у розмірі до 25 % з метою розвитку матеріально-технічної бази поліклініки;

3.5.7. Контроль цієї роботи забезпечує директор КНП «Великобурлуцька ЦРЛ» .

4. Порядок установлення тарифів на платні послуги

 4.1. Тарифи на платні послуги, які надаються КНП «Великобурлуцька ЦРЛ», розраховані індивідуально з урахуванням економічно обґрунтованих витрат.

4.2. Базою для встановлення тарифів на медичні послуги є їх собівартість, до якої входять:

— витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо зайнятого наданням медичних послуг;

— відрахування на соціальне страхування, в цільові фонди, які передбачені законодавством;

— матеріальні витрати, які визначені за розрахунковими показниками та об’єктивно обґрунтовані розрахунки витрат по підрозділах;

— інші витрати з урахуванням конкретних умов функціонування закладу.

Ця сума визначається у процентному співвідношенні до загальної суми витрат по поліклініці. Рівень рентабельності складає до 25 % від собівартості медичної послуги.

4.3. Розрахунок тарифів на медичні послуги здійснюється щорічно з урахуванням фактичних витрат закладу.

4.4. Тарифи на платні медичні послуги розраховуються КНП «Великобурлуцька ЦРЛ», затверджуються Засновником – Великобурлуцькою районною радою і надаються до виконання.

Т А Р И Ф И
на платні медичні послуги, які  надаються Комунальним некомерційним підприємством «Великобурлуцька центральна районна лікарня» Великобурлуцької районної ради Харківської області
 

№ п/п

 

Назва платної послуги

Тариф за послугу

(грн)

1

2

3

I

Оздоровчий масаж з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення:

1

Масаж спини та попереку

14,00

2

Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки

14,00

3

Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до ІІ ребра)

11,00

4

Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки)

18,00

5

Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок)

7,00

6

Масаж загальний

43,00

1

2

3

 

ІІ

 

Медичні огляди:

1

Вартість попередніх медичних оглядів кандидатів у водії транспортних засобів відповідної  категорії

228,00

2

Вартість періодичних медичних оглядів водіїв транспортних засобів для підтвердження права на керування транспортним засобом інших певних категорій          

193,00

3

Вартість медичних оглядів та видача медичної довідки для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї

193,00

4

Вартість медичних оглядів та видача медичної довідки для отримання дозволу на право зберігання зброї

183,00

5

Вартість проведення обов’язкового попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичного профілактичного медичного огляду працівників певних  категорій  

262,00

6

Вартість проведення обов’язкового попереднього (при прийнятті на роботу) та періодичного (щорічного) профілактичного медогляду працівників харчової, харчопереробної промисловості, торгівлі харчовими продуктами  та сфери послуг

145,00

7

Вартість проведення обов’язкового періодичного профілактичного медогляду протягом трудової  діяльності працівників, які працюють в харчовій та харчопереробній промисловості, торгівля харовими продуктами та сфери послуг

76,00

8

Вартість медогляду на право одержання психіатричного сертифікату

37,20

9

Вартість медогляду на право одержання наркологічного сертифікату

72,00

10

Вартість проведення ультразвукових досліджень

64,00

11

Особиста медична книжка (ф 1-ОМК)

12,00

 

ІІІ

 

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря:

 

 

Консультативні послуги:

 

1

Консультація лікаря - хірурга

9,00

2

Консультація лікаря - невропатолога

7,00

3

Консультація лікаря - отоларинголога

7,00

4

Консультація лікаря - онколога

10,00

5

Консультація лікаря - ортопеда-травматолога

12,00

6

Консультація лікаря - нарколога

12,00

7

Консультація лікаря - психіатра

19,00

 

1

2

3

 

 

Лабораторні послуги:

 

1

Визначення глюкози крові

55,40

2

Загальний аналіз крові

45,05

3

Аналіз крові на визначення групи крові

21,98

4

Аналіз крові на визначення резус-фактор

23,68

5

Аналіз крові на РМП (сифіліс)

18,55

6

Аналіз крові на ГГТ

49,14

7

Аналіз крові біохімічний

87,33

8

Аналіз крові на вірусні гепатити

30,59

9

Аналіз «мазки на гонорею»

12,44

10

Загальний аналіз сечі

53,98

11

Дослідження на гельмінтози

33,40

 

 

Діагностичні  послуги:

 

1

Рентгенографія легень

51,51

2

Рентгенографія грудного відділу хребта

74,50

3

Рентгенографія поперекового відділу хребта

74,50

4

Рентгенографія плечового, кульшового, ліктьового, променезапясткового, колінного, гомілкового суглобу

45,24

5

Рентгенографія шийного відділу хребта

45,24

6

Рентгенографія кінцівок

51,51

7

Рентгенографія зубів

37,33

8

Рентгенографія шлунку

45,24

9

ЕКГ-дослідження у 12-ти відведеннях, яке проводиться в кабінеті

13,25

10

Флюорографія

18,59

 

IV

 

Протезування зубів:

1

Повний протез

415,66

2

Частковий протез

261,60

3

Частковий зуб

9,69

4

Виготовлення та установка гнутого кламера

13,56

5

Перелом базиса

119,17

6

Приварка 1 зуба

175,37

7

Приварка 2 зубів

185,06

8

Приварка 3 зубів

193,78

9

Приварка 4 зубів

200,56

10

Приварка 1 кламера

175,37

11

Приварка 2 кламерів

185,06

12

Приварка 3 кламерів

193,78

13

Індивідуальна ложка

83,33

 

1

2

3

14

Коронка стальна

96,89

15

Спайка коронок

43,60

16

Коронка стальна з облицьовкою

193,78

17

Виготовлення литого штифтового зуба з пластмасовою фасеткой

211,22

 

 

Незйомні протези з пластмаси:

 

1

Виготовлення пластмасових коронок

120,14

2

Виготовлення литого зуба

87,20

3

Зуб з фасеткой

200,56

4

Огляд, зняття і цементування коронок, стомальгін, сіеласт зуб пластмасовий

168,59

 

Примітка. Вартість наркологічних і психіатричних медоглядів на одержання сертифікатів в вартість медичних оглядів не входить.

 

Голова районної ради                                                           Олександра Жиліна« повернутися до списку новин